-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗)

รหัสโรงเรียน : 080307

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 9/3 – เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240

โทรศัพท์ : 038 190026

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗)

-- advertisement --