โลโก้โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว

รหัสโรงเรียน : 080173

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : วัดบ้านงิ้ว – หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว