-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส

รหัสโรงเรียน : 080188

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 24/1 – บางนาง พานทอง ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ : 038156560

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส

-- advertisement --