-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดศรีประชาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศรีประชาราม

รหัสโรงเรียน : 080186

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 63/2 – บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ : 038155330

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศรีประชาราม

-- advertisement --