-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสำเภาทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสำเภาทอง

รหัสโรงเรียน : 080263

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 19 – บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี 20270

โทรศัพท์ : 038111597

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสำเภาทอง

-- advertisement --