โลโก้โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่

รหัสโรงเรียน : 080121

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี 20140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่