-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น

รหัสโรงเรียน : 080169

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 144 ศุขประยูร มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ : 038451566

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองแช่แว่น

-- advertisement --