-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส

รหัสโรงเรียน : 080125

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 00 – วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี 20140

โทรศัพท์ : 038475506

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส

-- advertisement --