-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม

รหัสโรงเรียน : 080297

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240

โทรศัพท์ : 038167235

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม

-- advertisement --