-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม

รหัสโรงเรียน : 080157

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี 20240

โทรศัพท์ : 0861085468

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม

-- advertisement --