-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโป่งตามุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโป่งตามุข

รหัสโรงเรียน : 080172

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 2/1 บ้านไร่ หนองกาน้ำ หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ : 038451480

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโป่งตามุข

-- advertisement --