-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

รหัสโรงเรียน : 090110

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท 17140

โทรศัพท์ : 056438090

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

-- advertisement --