-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย

รหัสโรงเรียน : 090207

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 44 – กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท 17130

โทรศัพท์ : 056947560

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย

-- advertisement --