-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

รหัสโรงเรียน : 090185

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056-488486

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนใหญ่

-- advertisement --