-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง

รหัสโรงเรียน : 090078

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – หนองแก-หนองขาม หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056415913

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง

-- advertisement --