-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำพุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำพุ

รหัสโรงเรียน : 090190

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 – สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056-415882

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำพุ

-- advertisement --