-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหวาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหวาย

รหัสโรงเรียน : 090181

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองหวาย – วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056440006

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหวาย

-- advertisement --