-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ

รหัสโรงเรียน : 090171

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยงู หันคา ชัยนาท 17160

โทรศัพท์ : 056457070

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหมื่นเทพ

-- advertisement --