-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด

รหัสโรงเรียน : 090188

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านเขาเกล็ด – หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056401117

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาเกล็ด

-- advertisement --