-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)

รหัสโรงเรียน : 090056

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 3 – ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท 17170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)

-- advertisement --