-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 090055

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดคลองกลาง – วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 17170

โทรศัพท์ : 056431311

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)

-- advertisement --