โลโก้โรงเรียนวัดคลองบุญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคลองบุญ

รหัสโรงเรียน : 090067

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056475597

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคลองบุญ