-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

รหัสโรงเรียน : 090161

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 138 – เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 17130

โทรศัพท์ : 056451505

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

-- advertisement --