-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวังน้ำขาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังน้ำขาว

รหัสโรงเรียน : 090180

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังน้ำขาว

-- advertisement --