-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม

รหัสโรงเรียน : 090150

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท – บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 17130

โทรศัพท์ : 056406753

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม

-- advertisement --