โลโก้โรงเรียนวัดศรีสโมสร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศรีสโมสร

รหัสโรงเรียน : 090192

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056466038

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศรีสโมสร