โลโก้โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 090087

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 0 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 17140

โทรศัพท์ : 056448086

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)