-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสนามชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสนามชัย

รหัสโรงเรียน : 090084

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท 17140

โทรศัพท์ : 056449279

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสนามชัย

-- advertisement --