-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 090077

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 166 – หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056949837

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)

-- advertisement --