-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว

รหัสโรงเรียน : 090013

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000

โทรศัพท์ : 056416740

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว

-- advertisement --