-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502)

รหัสโรงเรียน : 090187

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056466169

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502)

-- advertisement --