โลโก้โรงเรียนวัดโคกสุก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโคกสุก

รหัสโรงเรียน : 090065

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 0812842288

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโคกสุก