-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิมงคล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิมงคล

รหัสโรงเรียน : 090120

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท – สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 17150

โทรศัพท์ : 056-478311

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิมงคล

-- advertisement --