-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

รหัสโรงเรียน : 090069

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 137 – มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056461367

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

-- advertisement --