โลโก้โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง

รหัสโรงเรียน : 090182

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 85 – วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056019757

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง