-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 090162

เขตการศึกษา : สพป.ชัยนาท

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 731 หันคา-ท่าโบสถ์ หันคา หันคา ชัยนาท 17130

โทรศัพท์ : 056451439

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

-- advertisement --