-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดยาง

รหัสโรงเรียน : 100286

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกุดยาง 0 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170

โทรศัพท์ : 044870114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดยาง

-- advertisement --