-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่

รหัสโรงเรียน : 100031

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ บ้านขี้เหล็กใหญ่ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ : 044835636

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่

-- advertisement --