-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านช่อระกา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านช่อระกา

รหัสโรงเรียน : 100044

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านช่อระกา ชัยภูมิ-ตาดโตน นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ : 044124233

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านช่อระกา

-- advertisement --