-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 100702

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านนาระยะ – วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

โทรศัพท์ : 0898602506

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

-- advertisement --