-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาอุดม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาอุดม

รหัสโรงเรียน : 100712

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาอุดม วังใหญ่-หนองบัวแดง เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

โทรศัพท์ : 0980970995

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาอุดม

-- advertisement --