-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเจริญ

รหัสโรงเรียน : 100340

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 หนองบัวแดงบ้านโหล่น หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเจริญ

-- advertisement --