-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลาดชุมพล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลาดชุมพล

รหัสโรงเรียน : 100705

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 255 – เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

โทรศัพท์ : 044828094

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลาดชุมพล

-- advertisement --