-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์

รหัสโรงเรียน : 100720

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 177 หนองบัวแดง-วังใหญ่ แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

โทรศัพท์ : 044870434

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์

-- advertisement --