โลโก้โรงเรียนบ้านหนองอ้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองอ้อ

รหัสโรงเรียน : 100314

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองอ้อ หมู่ 1 – ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170

โทรศัพท์ : 044870377

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองอ้อ