-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองโสมง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองโสมง

รหัสโรงเรียน : 100301

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองโสมง – บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170

โทรศัพท์ : 044870335 0918543448

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองโสมง

-- advertisement --