-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม

รหัสโรงเรียน : 100348

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 292 – นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

โทรศัพท์ : 0830687532

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม

-- advertisement --