-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้

รหัสโรงเรียน : 100101

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 135 – ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ : 044109543

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้

-- advertisement --