-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยร่วม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยร่วม

รหัสโรงเรียน : 100707

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

โทรศัพท์ : 044870250

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยร่วม

-- advertisement --