-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

รหัสโรงเรียน : 100276

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 21 บูรพาชัย บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170

โทรศัพท์ : 044-891108

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

-- advertisement --